InformacjaO Wrocławiu

Ponad tysiącletnie dzieje Wrocławia są burzliwe i niespokojne – jego atrakcyjna lokalizacja sprawiła, że w ciągu wieków wchodził w skład coraz to nowych państw. I chociaż jego historia jest nierozerwalnie związana z Polakami - przed drugą wojną światową mieszkało ich tutaj dwadzieścia tysięcy - nikt tak naprawdę nie wierzył, że to miasto po kilkuset latach znów stanie się częścią Polski.

Mieszkańców Wrocławia charakteryzuje bezpretensjonalność i otwartość na nowych ludzi – być może dlatego, że wszyscy tutaj są w jakimś stopniu przybyszami. Samo miasto jest połączeniem tradycji niemieckiej, widocznej przede wszystkim w lokalizacji i architekturze – z dziedzictwem kresowym. Szczególnie ważna jest duchowa więź Wrocławia z przedwojennym polskim Lwowem – to właśnie przesiedlona w latach czterdziestych lwowska inteligencja odegrała dużą rolę w odrodzeniu miasta i sposobu, w jaki ukształtowała się tutejsza kultura, przenosząc tu swoje tradycje, instytucje i dorobek artystyczny (między innymi płótno Panoramy Racławickiej i stojący na rynku pomnik Aleksandra Fredry).

Ale zacznijmy od początku: najstarsze informacje o Wrocławiu pochodzą z dziewiątego wieku, w którym to jedno z plemion słowiańskich postawiło fortecę na wyspie Tum. Plemię to szybko zostało podbite przez Czechów pod dowództwem dzielnego księcia Wratislawa, którego imieniem zostało później nazwane miasto.

W tysięcznym roku Wrocław znajdował się już pod panowaniem polskiego księcia, Bolesława Chrobrego, który na zjeździe gnieźnieńskim powołał we Wrocławiu biskupstwo. Po rozbiciu dzielnicowym miasto dostało się pod panowanie książąt śląskich, a w 1388 roku zostało oderwane od Polski na siedem kolejnych stuleci. W międzyczasie przynależało kolejno do Czech, Austrii i Niemiec, co nie przeszkodziło mu stać się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i kulturalnych Europy ¦rodkowej.

Pozycja Wrocławia znacznie wzrosła w siedemnastym wieku, gdy – już pod nazwą Breslau - wszedł on wraz z państwem czeskim w skład potężnego austriackiego Imperium Habsburgów. Po wojnie siedmioletniej (1756 – 1763) miasto Breslau przeszło pod panowanie niemieckie i pozostało pod nim aż do 1945 roku.

W sierpniu 1939 roku, tuż przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej, Wrocław liczył sobie 630 tysięcy mieszkańców – w tym dwadzieścia tysięcy Polaków i tyle samo ¯ydów. Od początku lat trzydziestych ¯ydzi powoli emigrowali poza granicę Rzeszy, zaś ci, którzy zdecydowali się zostać we Wrocławiu, w czasie wojny podzielili tragiczny los swoich europejskich rodaków.

W 1945 roku, mimo iż wynik wojny był już przesądzony, Niemcy zdecydowali się nie oddawać miasta bez walki: krwawa bitwa o Wrocław trwała od stycznia aż do 6 maja i zniszczyła około 70% zabudowy.

Na mocy traktatu jałtańskiego w 1945 roku Wrocław wszedł wraz z Gdańskiem w skład tak zwanych Ziem Odzyskanych jako rekompensata za zabrane przez Związek Radziecki Lwów i Wilno. Rozpoczęto akcję masowego wysiedlania obywateli niemieckich. Jednocześnie przybywali do stolicy Dolnego ¦ląska mieszkańcy utraconych przez Polskę Kresów Wschodnich. W 1946 było tu już 166 tysięcy Polaków, którzy ochoczo pomagali przy odbudowie miasta.

Obecnie miasto przeżywa kolejny okres rozkwitu: historyczne kamienice w centrum są restaurowane a na obrzeżach nowoczesna zabudowa powoli zastępuje szarość socjalistycznych bloków. Po ulicach zaś przechadzają się nie tylko Polacy, Czesi i Niemcy, ale także podróżnicy z całego świata - co czyni Wrocław prawdziwym miejscem spotkań.

 

Fakty & liczby


Fakty & liczby

Ludność : 39 milionów

Stolica : Warszawa

Język urzędowy : Polski

Główna religia : Chrześcijaństwo

Trwanie życia: 68 lat (mężczyźni), 77 lat (kobiety)

Obowiązująca waluta: 1 złoty = 100 groszy

Główne gałęzie eksportu: przemysł maszynowy i sprzęt transportowy, węgiel, żywność , produkty chemiczne

¦rednia pensja krajowa : PLN 3322 zł

Domena internetowa: .pl

Międzynarodowy Kod telefoniczny: +48Ekskluzywne hotele
 


Devils Wrocław poszukuje zawodników
Drużyna futbolu amerykańskiego Devils Wrocław prowadzi dwie rekrutacje. Pierwsza akcja rekrutacyjna ma na celu pozyskanie młodych zawodn...


Centrum Stomatologiczne Vitalium AS

reviewed on 24.09.2020
"Nie polecam - miejsce w ktorym za wszelka cene chcą sprzedac usluge ale nie ja wykonac, traktują pacjęta jak kupującego i za wszelką ce..."
napisz w�asn� opini�


Wrocław - dojazd
Wrocław - komunikacja
wyszukiwarka
Ważne telefony
Poradnie we Wrocławiu


Wydarzenia kulturalne
Wrocław - Kultura
Stare Miasto
Historia Wrocławia


Nocne życie Krakowa
Nagroda Angelus
Wesele we Wrocławiu


e-warszawa.com
e-zakopane.com
e-krakow.com